Întrebări frecvente02 februarie 2022

 • DIRECTIVA (UE) 2020/1057 de stabilire a unor norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier 
  • Reguli privind detașarea șoferilor 
  • Interfața publică multilingvă IMI 
 • Regulamentul (UE) 2020/1054 de modificare a regulilor privind timpii de conducere și de odihnă ai conducătorilor auto și tahografele 
  • înregistrarea manuală a simbolului țării după trecerea frontierei , odată cu intrarea în vigoare a Lex Specialis

21 februarie 2022

 • Regulamentul (UE) 2020/1055 de modificare a regulilor de acces la profesie și la piața de transport rutier de mărfuri 

  • Noi reguli privind accesul la piața de transport rutier de mărfă și accesul la profesie pentru operatorii de transport de persoane și de mărfă pentru vehiculele peste 3,5 t